Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Zgromadzenie Wspólników -zwołanie obrad

Zgromadzenie Wspólników -zwołanie obrad
Email Drukuj PDF

 

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.w Bydgoszczy na podstawie art. 231 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 25 czerwca 2019 r. godz. 1100 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Zwyczajnego Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego obrad.

2. Stwierdzenie prawidłowości Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r. (uchwała nr 1/2019).

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 r. (uchwała nr 2/2019).

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018 (uchwała nr 3/2019 ).

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o.
w Bydgoszczy za rok 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 (uchwała nr 4/2019).

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018 (uchwały nr 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019).

11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólna kadencję 2019/2021 (uchwała nr 10/2019).

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018 (uchwała nr 11/2019).

13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
i
zmiany aktu przekształcenia (uchwała nr 12/2019).

14. Zakończenie obrad.

 

Pokaż metkę