Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Rada Nadzorcza - zwołuje posiedzenie

Rada Nadzorcza - zwołuje posiedzenie
Email Drukuj PDF

Rada Nadzorcza Spółki zwołała posiedzenie na dzień 30 lipca 2019 r.

Na podstawie § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o. o. w Bydgoszczy zwołuje się posiedzenie Rady Nadzorczej
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

6. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc czerwiec 2019 r.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

8. Ocena wykonania celów zarządczych za 2018 rok.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie spełnienia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych za 2018 rok przez Pana Marcina Heymanna – Prezesa Zarządu Spółki.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o spółce w okresie od
1 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku.

11. Informacja o zrealizowanych inwestycjach według stanu na 30 czerwca 2019 roku.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie posiedzenia.

Prezes Zarządu Spółki

Marcin Heymann

 

Pokaż metkę