Kontrole zewnętrzne
Email Drukuj PDF

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, przeprowadziła w dniu
25 lipca 2019 r. kontrolę ogrodu botanicznego.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia :


1. udostępnianie ogrodu botanicznego,

2. prowadzenie badań naukowych oraz działalności edukacyjnej,

3. prowadzenie uprawy roślin gatunków zagrożonych wyginięciem oraz dokumentacji
hodowlanej,

4. przetrzymywanie roślin w warunkach odpowiadających ich potrzebom
biologicznym,

5. sposoby wykorzystania ogrodu botanicznego.

Okres poddany kontroli : od 14 maja 2016 r. do 25 lipca 2019 roku.

Kontrolujący stwierdzili, że ogród botaniczny spełnia wymogi określone w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody i prowadzony jest zgodnie z tą ustawą.

W wyniku kontroli nie stwierdzono potrzeby wydano zaleceń pokontrolnych.

 

Pokaż metkę