Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Rada Nadzorcza - zwołuje posiedzenie

Rada Nadzorcza - zwołuje posiedzenie
Email Drukuj PDF

Rada Nadzorcza Spółki zwołała posiedzenie na dzień 23 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc lipiec 2019 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie spełnienia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych za 2018 rok przez Pana Marcina Heymanna – Prezesa Zarządu Spółki.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Angielczyk

 

Pokaż metkę