Kontrole zewnętrzne
Email Drukuj PDF

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w dniu
5 września 2019r.
Zakres przedmiotowy kontroli : sprawdzenie stanu sanitarnego obiektu.

Wynik kontroli – pozytywny, stwierdzono poprawność przestrzegania zasad stanu sanitarnego w Spółce. W obiekcie przestrzegane są przepisy ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2018r. poz.1446 ze zm.).

Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.

 

Pokaż metkę