Zgromadzenie Wspólników
Email Drukuj PDF

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy odbyło się w dniu 10 września 2019 r, na którym zrealizowano przyjęty porządek obrad.

Zgromadzenie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia uzupełniającego za 2018 rok dla Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała nr 1/2019 przyjęta w wersji opublikowanej w BIP, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Podpisy pod uchwałą złożyli: /-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia
/-/ Janina Grygorczuk - prowadząca protokół.

 

Pokaż metkę