Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Rada Nadzorcza - zwołanie posiedzenia

Rada Nadzorcza - zwołanie posiedzenia
Email Drukuj PDF

 

Rada Nadzorcza Spółki zwołała posiedzenie na dzień 18 października 2019 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc sierpień i wrzesień 2019 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

7. Budowa Biegunarium na terenie LPKiW „Myślęcinek” – informacja Zarządu o postępie prowadzonych prac.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o spółce w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 roku.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2019-2020.

10. Wywiązywanie się dzierżawców z warunków podpisanych umów - informacja Zarządu.

11. Pozyskiwanie sponsorów i funduszy na działalność Spółki.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Angielczyk

 

Pokaż metkę