Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad

Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad
Email Drukuj PDF

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 19 listopada 2019 r. godz. 1030
w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
z przewidywanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia audytora do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2019 - 2020.

4. Zakończenie obrad.

PREZES ZARZĄDU
MARCIN HEYMANN


Uchwała Nr 1/2019 /projekt/

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2019 - 2020

Na podstawie § 18 ust. 14 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r.
z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 453 /18 /2019 z dnia 18 października 2019 r. Zgromadzenie Wspólników
uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wybór dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki, firmę POL-TAX Spółka z o.o. w Warszawie (03-982) ul. Bora Komorowskiego 56 C lok. 91 do zbadania sprawozdania finansowego Leśnego Parku Kultury
i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy za lata obrotowe 2019 - 2020.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 64.055 głosów.

Przewodnicząca
Zgromadzenia Wspólników

 

Pokaż metkę