Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Zgromadzenie Wspólników - uchwała

Zgromadzenie Wspólników - uchwała
Email Drukuj PDF

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy odbyło się w dniu 19 listopada 2019 r, na którym zrealizowano przyjęty porządek obrad.

Zgromadzenie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2019-2020.

UCHWAŁA Nr 1/2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2019 - 2020

Na podstawie § 18 ust. 14 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 453 /18 /2019 z dnia 18 października 2019 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wybór dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki, firmę POL-TAX2 Spółka z o.o. w Warszawie (03-982) ul. Bora Komorowskiego 56 C lok. 91 do zbadania sprawozdania finansowego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy za lata obrotowe 2019 - 2020.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 64.055 głosów.

Podpisy pod uchwałą złożyli:

/-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia

/-/ Janina Grygorczuk - prowadząca protokół.

 

Pokaż metkę