Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Rada Nadzorcza - zwołanie posiedzenia

Rada Nadzorcza - zwołanie posiedzenia
Email Drukuj PDF

 

Rada Nadzorcza Spółki zwołała posiedzenie na dzień 29 stycznia 2020 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc grudzień 2019 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o spółce w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 roku.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie opinii planu rocznego na rok 2020 Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

9. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na 2020 rok.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Angielczyk

 

 

 

 

 

Pokaż metkę