Zgromadzenie Wspólników
Email Drukuj PDF

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.

w Bydgoszczy odbyło się w dniu 20 lutego 2020 r, na którym zrealizowano przyjęty porządek obrad.

Zgromadzenie podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia planów Spółki na 2020 rok.

Uchwały : nr 1/2020 w sprawie planu finansowo-gospodarczego Spółki oraz planowanych kosztów remontów

i nr 2/2020 w sprawie planu inwestycji przyjęto w wersji opublikowanej w BIP, dnia 31 stycznia 2020 r.

Podpisy pod uchwałą złożyli:

/-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia

/-/ Janina Grygorczuk - prowadząca protokół.

 

Pokaż metkę