Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Rada Nadzorcza -zwołanie posiedzenia

Rada Nadzorcza -zwołanie posiedzenia
Email Drukuj PDF

 

Rada Nadzorcza Spółki zwołała posiedzenie na dzień 24 kwietnia 2020 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, ich wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania za 2020 rok dla Pana Marcina Heymanna – Prezesa Zarządu Spółki.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Angielczyk

 

Pokaż metkę