Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Rada Nadzorcza - zwołuje posiedzenie

Rada Nadzorcza - zwołuje posiedzenie
Email Drukuj PDF

 

Rada Nadzorcza Spółki zwołała posiedzenie na dzień 29 maja 2020 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc kwiecień 2020 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki.

8. Umowa o świadczenie usług zarządzania Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy.        

9. Ocena sytuacji w Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o. o. w Bydgoszczy w związku z COVID19.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Angielczyk

 

 

Pokaż metkę