Kontrole zewnetrzne
Email Drukuj PDF

 

Straż Miejska w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę w dniu 13 października 2020r.

Zakres  przedmiotowy  kontroli : kontrola pod kątem przestrzegania przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wynik kontroli – pozytywny.

 

Pokaż metkę