Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Rada Nadzorcza - zwołuje posiedzenie

Rada Nadzorcza - zwołuje posiedzenie
Email Drukuj PDF

 

Rada Nadzorcza Spółki zwołała posiedzenie na dzień 30 listopada 2020 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc październik 2020 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

7. Informacja o zrealizowanych inwestycjach według stanu na 30 września 2020 roku.

8. Podjęcie Uchwały spełnienia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych za 2019 rok przez Pana Marcina Heymanna – Prezesa Zarządu Spółki.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Angielczyk

 

 

Pokaż metkę