Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Rada Nadzorcza -zwołanie obrad

Rada Nadzorcza -zwołanie obrad
Email Drukuj PDF

 

Rada Nadzorcza Spółki zwołała posiedzenie na dzień 29 stycznia 2021 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc grudzień 2020 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o spółce w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 roku.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie opinii planu rocznego na rok 2021 Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka
z o.o. w Bydgoszczy.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie opinii planu inwestycji na rok 2021 Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.

11. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na 2021 rok.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Angielczyk

 

Pokaż metkę