Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Rada Nadzorcza - zwołanie posiedzenia

Rada Nadzorcza - zwołanie posiedzenia
Email Drukuj PDF

 

Rada Nadzorcza Spółki zwołała posiedzenie na dzień 30 kwietna 2021 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o spółce w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku.

6. Informacja o zrealizowanych inwestycjach w 2020 roku.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Angielczyk

 

 

Pokaż metkę