Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Rada Nadzorcza - zwołuje posiedzenie

Rada Nadzorcza - zwołuje posiedzenie
Email Drukuj PDF

 

Rada Nadzorcza Spółki zwołała posiedzenie na dzień 18 czerwca 2021 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc maj 2021 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

7. Wizytacja na terenie Ogrodu Zoologicznego.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Angielczyk

Pokaż metkę