Kontrole zewnetrzne
Email Drukuj PDF

 

Dokumenty urzędowe z przebiegu i efektów kontroli

Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę w dniach 27,30 lipca 2021 r. 30 sierpnia 2021r. i 14 września 2021r.

Zakres przedmiotowy kontroli : kontrola przestrzegania prawa – praca dzieci.

Wynik kontroli – pozytywny, sprawdzono, nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

 

Pokaż metkę