Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Zgromadzenie Wspólników-zwołanie obrad

Zgromadzenie Wspólników-zwołanie obrad
Email Drukuj PDF

Zarząd Leśnego Parku zwołuje na dzień 12 października 2021 r. godz. 12 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do  
podejmowania uchwał.
3.
Podjęcie uchwały nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia audytora do zbadania sprawozdania
finansowego Spółki za lata obrotowe 2021 - 2022.

4.  Zakończenie obrad
.

PREZES ZARZĄDU
MARCIN HEYMANN

W załączeniu projekt uchwały Wspólnika :

Uchwała nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, z dnia 12 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2021 - 2022

Na podstawie § 18 ust. 14 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 13/2021 z dnia 3 września 2021 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się wybór dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki, firmę Grupa KPW Audytor Spółka
z o.o. ul. Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź. do zbadania sprawozdania finansowego Leśnego
Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy za lata obrotowe 2021 - 2022.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 56.831 głosów.

Przewodnicząca
Zgromadzenia Wspólników

Prowadzący protokół

 

 

Pokaż metkę