Rada Nadzorcza - 29.03.2022
Email Drukuj PDF

 

Porządek obrad Rady Nadzorczej

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

w dniu 29 marca 2022 r. godz. 12:00

posiedzenie korespondencyjne

 

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5.     Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc luty 2022 r.

6.     Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, ich wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania za 2022 rok dla Pana Marcina Heymanna – Prezesa Zarządu Spółki.

7.     Sprawy różne.

8.     Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Angielczyk

Pokaż metkę