Rada Nadzorcza-28.04.2023
Email Drukuj PDF

Bydgoszcz, dn. 26.04.2023 r.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

Rady Nadzorczej

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”

Sp. z o.o.

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

w dniu 28 kwietnia 2023 r. godz. 11:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń RN.

5. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc marzec 2022 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o Spółce w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Polak

Pokaż metkę