Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Protokół kontroli Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 3.10.2023

Protokół kontroli Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 3.10.2023
Email Drukuj PDF

Termin kontroli: 3.10.2023

Organ kontrolujący: Inspekcja Weterynaryjna

Kontrola w zakresie: warunki weterynaryjne dla prowadzenia ogrodów zoologicznych i warunki utrzymania zwierząt

Wynik kontroli został zawarty w protokole z dnia 3.10.2023

Pokaż metkę