Zarząd Spółki
Email Drukuj PDF

Zarząd Spółki :

Marcin Piotr Heymann - Prezes Zarządu Spółki

Przy zarządzie jednoosobowym reprezentacja samodzielna Prezesa Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i reprezentuje Spółkę na zewnątrz
w  stosunku  do  władz  i  osób  trzecich,  w  sądzie  oraz  poza  sadem.
Prezes  Zarządu  kieruje  Spółką  we  wszystkich  sferach  działalności.

Pokaż metkę