Home Inne Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Email Drukuj PDF

WNIOSEK   O   UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)
Wnioskodawca......................... .....................................

Adres ........................................

Telefon .....................................

E-mail ......................................

Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

ul. Gdańska 173-175

85-674 Bydgoszcz

 

 

W N I O S E K

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) proszę  o udostępnienie informacji w następującym zakresie :

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI  * :

1. dostęp do przeglądania informacji w siedzibie Spółki

2. kopia na papierze

3. w formie elektronicznej zapisu na :

a/ płycie CD

b/ płycie DVD

c/ inny nośnik – (podać jaki)………………………….

4. przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres :

…………………………………………………………….

5. przesłanie informacji pocztą pod adres :

…………………………………………………………….

6. Odbiór osobisty

Miejscowość, dnia ……………. …..………………….

Podpis wnioskodawcy

LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy zastrzega prawo pobrania opłaty za udostępnienie informacji we wskazanej we wniosku formie, w przypadku o którym mowa w art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

* - zakreślić odpowiedni

ATTACHMENTS_TITLE
PlikFILE_SIZE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SWniosek o udostępnienie informacji publicznej13 Kb
Pokaż metkę