Home Zasady funkcjonowania Spółki
Zasady funkcjonowania Spółki

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy działa na podstawie Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanego Aktem Notarialnym nr 3982/1992 z dnia 29 czerwca 1992 roku, z późn. zmian.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Zadania dotyczące działalności Spółki są unormowane regulaminami bądź instrukcjami wewnętrznymi. Dotyczy to takich sfer działalności jak gospodarka materiałowa, obieg dokumentacji, sprawy porządku administracyjnego i ekonomicznego, itp.

Informacje i decyzje w sprawach o charakterze normujących ogólną działalność publikowane są w formie wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych, pism okólnych).

Informacje publiczne o Spółce udostępniamy w Biuletynie Informacji Publicznej, w menu głównym (lewa strona ekranu) – wykaz grup tematycznych. Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego (zakładka „informacja nieudostępniona”).

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Informację wytworzył Odsłony
1 Związki Zawodowe: NSZZ „Solidarność” Redakcja BIP 1808
2 Związki Zawodowe: Pracowników LPKiW Redakcja BIP 2224
3 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Janina Grygorczuk 4384