Home Instrukcja BIP

Instrukcja obsługi BIP
Email Drukuj PDF

Informacje dla osób korzystających z Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy skonstruowany został na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dz.U. nr 10 poz.68). Sposoby dotarcia do poszukiwanych informacji znajdują się na poziomym pasku po lewej stronie.

Korzystanie z „menu głównego” (lewa strona ekranu)

polega na wyborze zagadnienia tematycznego, w którym są publikowane informacje publiczne udostępniane w BIP.
Po wyborze zagadnienia wyświetlona zostanie informacja w środkowej części dokumentu.

Metka - każdy dokument jest opatrzony metką, która podaje tożsamość osoby wytwarzającej i publikującej zasób, zatwierdzającej jego treść, daty wytworzenia, publikacji i ostatniej zmiany oraz rejestr zmian.

Redaktorzy BIP – zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informacje do BIP.

Strona BIP zawiera wykaz podmiotów, obowiązujących zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Moduł wyszukiwania – wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP. Wyniki wyszukiwania wyświetlają się w formie spisu odnośników* do wszystkich stron
w obrębie Biuletynu, na których zawarto określone w zapytaniu słowa kluczowe.

Pobierz programy – proponuje pobranie i zainstalowanie programów umożliwiających przeglądanie dokumentów i załączników BIP.

Zapoznanie się z materiałami udostępnionymi na stronie głównej BIP Spółki nie wymaga rejestracji.

Pokaż metkę