Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Rada Nadzorcza - zwołanie posiedzenia

Rada Nadzorcza - zwołanie posiedzenia
Email Drukuj PDF

 

Rada Nadzorcza Spółki zwołała posiedzenie na dzień 30 grudnia 2019 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc listopad 2019 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

7. Informacja o zrealizowanych inwestycjach według stanu na 30 września 2019 roku.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Angielczyk

 

Pokaż metkę