Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Rada Nadzorcza -zwołanie posiedzenia

Rada Nadzorcza -zwołanie posiedzenia
Email Drukuj PDF

Rada Nadzorcza Spółki zwołała posiedzenie na dzień 16 marca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc styczeń 2020 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, ich wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania za 2020 rok dla Pana Marcina Heymanna – Prezesa Zarządu Spółki.

8. Ocena sezonu zimowego – informacja Zarządu Spółki.

9. Analiza dotycząca waloryzacji płac w Spółce w roku 2020.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Angielczyk

 

Pokaż metkę