Zgromadzenie Wspólników
Email Drukuj PDF

 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki odbyło się w dniu 19 maja 2020r, na którym zrealizowano przyjęty porządek obrad.

Zgromadzenie podjęto uchwałę zatwierdzającą dodatkowe cele zarządcze na 2020 r. dla Prezesa Zarządu Spółki, w wersji opublikowanej w BIP dnia 06 maja br.

Podpisy pod uchwałą złożyli:

/-/ Sławomir Paprocki - Przewodniczący Zgromadzenia

/-/ Janina Grygorczuk - prowadząca protokół.

Pokaż metkę