Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Rada Nadzorcza zwołuje posiedzenie

Rada Nadzorcza zwołuje posiedzenie
Email Drukuj PDF

 

Rada Nadzorcza Spółki zwołała posiedzenie na dzień 19 czerwca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc maj 2020 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia opinii do Regulaminu udziału w Zgromadzeniu Wspólników LPKiW „Myślęcinek"
Sp. z o. o. Bydgoszczy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Angielczyk

 

Pokaż metkę