Kontrole zewnętrzne
Email Drukuj PDF

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w dniu

07 lipca 2020 roku.

Zakres przedmiotowy kontroli : sprawdzenie stanu sanitarnego obiektu.

Wynik kontroli – pozytywny, stwierdzono poprawność przestrzegania zasad stanu sanitarnego obiektów Spółki.

Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.

 

 

Pokaż metkę