Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad

Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad
Email Drukuj PDF

 

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 16 grudnia 2020 r. godz.1100 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Omówienie sprawozdania z wykonania celów zarządczych za 2019 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia uzupełniającego
za 2019 rok dla Prezesa Zarządu Spółki
- uchwała nr 1/2020.

5. Zakończenie obrad.

Projekt uchwały Wspólnika:

Uchwała nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa Zarządu Spółki za 2019 rok

Na podstawie § 18 ust. 6 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. – akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. oraz § 2 ust. 11 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z wykonaniem przez Zarząd Spółki celów zarządczych wyznaczonych na rok 2019, zatwierdza się przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa Zarządu, Pana Marcina Heymanna za rok obrotowy 2019 w wysokości 34.721,28 zł, określonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku.

§ 2. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 59.486 głosów.

PRZEWODNICZĄCA

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

 

 

 

Pokaż metkę