Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Zgromadzenie Wspólników -zwołanie obrad

Zgromadzenie Wspólników -zwołanie obrad
Email Drukuj PDF

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 18 luty 2021 r. godz. 1100 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:
1.
Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.
Omówienie projektu planu finansowo-gospodarczego Spółki na 2021 rok.
4.
Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów Spółki na 2021 rok :
4.1. Nr 1/2021 - planu finansowo-gospodarczego Spółki
4.2. Nr 2/2021 - planu inwestycji

4.3. nr 3/2021 - planu usług remontowych.
5. Zakończenie obrad.
W załączeniu projekty uchwał Wspólnika :

Uchwała nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Spółki na 2021 rok

Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. -
akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się plan finansowo-gospodarczy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy na 2021 rok z wynikiem finansowym netto 645.870,00 zł (strata),
2. Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 59.486 głosów.
Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników

Uchwała nr 2/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia planu inwestycji Spółki na 2021 rok
Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 3 /2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się plan inwestycji Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy na 2021 rok, na kwotę 488.858,49 zł netto ( 601.295,92 zł brutto).

2. Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 59.486 głosów.
Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników

Uchwała nr 3/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia planu usług remontowych Spółki na 2021 rok
Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. -
akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się plan usług remontowych Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy na 2021 rok, na kwotę 113.821,14 zł netto (140.000,00 zł brutto).
2. Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 59.486 głosów.
Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników

 

Pokaż metkę