Kapitał zakładowy
Email Drukuj PDF

 

Zarząd Spółki informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego, Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy KRS/000220/21/849, dnia 29 stycznia 2021 r. została wpisana do rejestru przedsiębiorców uchwała podjęta przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, z dnia 18 września 2020 r. dot. obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.573.950,00 zł. i dzieli się na 56.831 udziałów.

 

 

Pokaż metkę