Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Uchwała ws. wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej LPKiW

Uchwała ws. wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej LPKiW
Email Drukuj PDF

Uchwała nr 9/2022 Rady Nadzorczej LPKiW "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej LPKiW "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Na podstawie art. 215 ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2020.1526),par. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej stanowiącego załącznik do uchwały Wspólników z dnia 14.05.2014 oraz z Uchwały nr 1/2022 z dnia 13.05.2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie członka Rady Nadzorczej Spółki,

1. Dokonano zmiany Uchwały nr 448/13/2019 w sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w ten sposób, że par. 1. zmienianej uchwały uzyskuje brzmienie:

"Zatwierdza się ukonstytuowany skład osobowy Rady Nadzorczej LPKiW "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - Michał Polak

- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Benedykt Kowalewski

- Sekretarz Rady Nadzorczej - Katarzyna Prugar

- Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Reszkowska.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów oddanych:

- za - 4

- przeciw

- wstrzymujących się.

 

Pokaż metkę