Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 16.08.2022

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 16.08.2022
Email Drukuj PDF

Sygnatura Wystąpienia pokontrolnego: LBY.410.002.10.2022

Organ kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Kontrola w zakresie: Realizacja zadań i powierzonych obowiązków przez spółki nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wyniki kontroli: Wynik został zawarty w protokole z dnia 16.08.2022

Pokaż metkę