Protokół kontroli RDOŚ
Email Drukuj PDF

Termin kontroli: 16.11.2022

Organ kontrolujący: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Kontrola w zakresie:

- Udostępnianie ogrodu botanicznego

- Uczestnictwo w badaniach naukowych, mających na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym

- prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresie ochrony gatunkowej roślin, z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej

- przetrzymywanie roślin w warunkach odpowiadającym ich potrzebom biologicznym

- prowadzenie dokumentacji hodowlanej

- sposoby wykorzystania ogrody botanicznego

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 16.11.2022

Pokaż metkę