Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Protokół kontroli Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 19.06.2023

Protokół kontroli Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 19.06.2023
Email Drukuj PDF

Termin kontroli: 19.06.2023

Organ kontrolujący: Inspektorat Weterynaryjny

Kontrola w zakresie: kontrola wykorzystania uppz kat. 2 i 3 na szczególne cele paszowe

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 19.06.2023

Pokaż metkę