Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Protokół kontroli WIOŚ z dnia 21.06.2022

Protokół kontroli WIOŚ z dnia 21.06.2022
Email Drukuj PDF

Termin kontroli: 21.12.2022-21.06.2023

Organ kontrolujący - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Kontrola w zakresie: Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów)

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 21.06.2023

Pokaż metkę