Rada Nadzorcza-26.07.2022
Email Drukuj PDF

Bydgoszcz, dn. 26.07.2022 r.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

Rady Nadzorczej

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”

Sp. z o.o.

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

w dniu 29 lipca 2022 r. godz. 11:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z działalności RN w II kwartale 2022 r.

6. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc czerwiec 2022 r.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Polak

Pokaż metkę