Rada Nadzorcza-2.09.2022
Email Drukuj PDF

 

Bydgoszcz, dn. 30.08.2022 r.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

Rady Nadzorczej

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”

Sp. z o.o.

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

w dniu 2 września 2022 r. godz. 11:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc lipiec 2022 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za 2021 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdań za 2021 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego rozliczenia wyniku finansowego za rok 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego rozliczenia straty lat ubiegłych ujawnionej w sprawozdaniu finansowym za 2021 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu za 2021 rok.

12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Polak

 

ATTACHMENTS_TITLE
PlikFILE_SIZE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 169 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 216 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 317 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 416 Kb
Pokaż metkę