Rada Nadzorcza-28.10.2022
Email Drukuj PDF

Bydgoszcz, dn. 26.10.2022 r.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

Rady Nadzorczej

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”

Sp. z o.o.

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

w dniu 28 października 2022 r. godz. 10:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z działalności RN w III kwartale 2022 r.

6. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc wrzesień 2022 r.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

8. Omówienie informacji Zarządu o trybie wyłaniania i zasadach współpracy z brokerami ubezpieczeniowymi działającymi na rzecz Spółki.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie przez Prezesa Zarządu Spółki funkcji w Radzie Nadzorczej Bydgoskich Obiektów Sportowych sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Polak

ATTACHMENTS_TITLE
PlikFILE_SIZE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SInformacja21 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 147 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 242 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 316 Kb
Pokaż metkę