Rada Nadzorcza-12.01.2023
Email Drukuj PDF

 

Bydgoszcz, dn. 11.01.2023 r.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

Rady Nadzorczej

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”

Sp. z o.o.

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

w dniu 12 stycznia 2023 r. godz. 12:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu nowego regulaminu RN.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Polak

 

ATTACHMENTS_TITLE
PlikFILE_SIZE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SRegulamin23 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 17 Kb
Pokaż metkę