Rada Nadzorcza-27.01.2023
Email Drukuj PDF

Bydgoszcz, dn. 24.01.2023 r.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

Rady Nadzorczej

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”

Sp. z o.o.

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

w dniu 27 stycznia 2023 r. godz. 11:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc grudzień 2022 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o Spółce w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu finansowo-gospodarczego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. na 2023 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu inwestycji Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. na 2023 r,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu zadań remontowych Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. na 2023 r,

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Polak

ATTACHMENTS_TITLE
PlikFILE_SIZE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SInformacja 121 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 117 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 217 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 315 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 417 Kb
Pokaż metkę