Rada Nadzorcza-31.05.2023
Email Drukuj PDF

Bydgoszcz, dn. 29 maja 2023 r.

 

 

PORZĄDEK  OBRAD

Rady Nadzorczej

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”

Sp. z o.o.

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

w dniu 31 maja 2024 r. godz. 14:30

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za 2022 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdań za 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego rozliczenia wyniku finansowego za rok 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu za 2021 rok.

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.

10. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc kwiecień 2022 r.

11. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Polak

ATTACHMENTS_TITLE
PlikFILE_SIZE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SSprawozdanie 1241 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SSprawozdanie 21699 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 183 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 216 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 317 Kb
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 417 Kb
Pokaż metkę