Rada Nadzorcza-14.06.2023
Email Drukuj PDF

Bydgoszcz, dn. 13 czerwca 2023 r.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

Rady Nadzorczej

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”

Sp. z o.o.

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

w dniu 14 czerwca 2023 r. godz. 14:30

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wysłuchanie sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdań za 2022 rok.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Polak

ATTACHMENTS_TITLE
PlikFILE_SIZE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 17 Kb
Pokaż metkę