Rada Nadzorcza-6.07.2023
Email Drukuj PDF

Bydgoszcz, dn. 29.06.2023 r.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

Rady Nadzorczej

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

w dniu 6 lipca 2023 r. godz. 12:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń RN.

5. Podjęcie uchwały z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników w sprawie urealnienia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

6. Podjęcie uchwały o zaproszeniu do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o. o. w Bydgoszczy za rok 2023 i 2024.

7. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc maj 2023 r.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

9. Przekazania przez Zarząd informacji o głównych obszarach działalności Spółki, stosownie do § 13 ust.8 aktu przekształcenia.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Polak

Pokaż metkę