Rada Nadzorcza- 25.08.2023
Email Drukuj PDF

 

Bydgoszcz, dn. 23.08.2023 r.

Prasowy

 

PORZĄDEK OBRAD

Rady Nadzorczej

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

w dniu 25 sierpnia 2023 r. godz. 11:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu i wkładu pieniężnego.

6. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi Spółki na nabycie własności nieruchomości BY1B/00066766/4.

7. Otwarcie ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki w latach 2023-2024.

8. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za lipiec 2023 r.

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Polak

 

ATTACHMENTS_TITLE
PlikFILE_SIZE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała16 Kb
Pokaż metkę