Rada Nadzorcza- 29.09.2023
Email Drukuj PDF

Bydgoszcz, dn. 28.09.2023 r.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

Rady Nadzorczej

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

w dniu 29 września 2023 r. godz. 11:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Dokonanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu w latach 2023-2024.

6. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za sierpień 2023 r.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Polak

ATTACHMENTS_TITLE
PlikFILE_SIZE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała 16 Kb
Pokaż metkę